• page_banner
  • page_banner

Diwar gujaklaýjy döwrebap dizaýn, uzakdan dolandyrylýan LS201 bilen elektrik sazlanylýan düşek bazasyny massaage ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tanhill sazlanylýan düşek

Bedatylýan otagyňyzy has kaşaň etmek üçin ýokary derejeli daşky dizaýn.

LS201-2

Esasy wezipe

Elektrik bilen sazlap boljak düşegiňiz üçin GARAŞ WIRELS SYNASY |“Apple iOS” ýa-da “Android” üçin ykjam programma, “Premium” sazlanyp bilinýän esasy çarçuwanyň ähli funksiýalaryna gözegçilik etmek üçin “iPad”, “iPhone” ýa-da “Android” -i ulanýar.Şeýlelik bilen, düşegiň üstünde ýatanyňyzda telefonyňyzy dolandyryp bilersiňiz, pult bilen gaýtadan dolandyrmagyň zerurlygy ýok.

Meýletin funksiýalar

Ümsüm OKIN Motors we önümçilikde öňdebaryjy önümçilik prosesi bolan komponentler.Her Baza 800lb agram derejesi üçin baha berilýär.

Aýry-aýry ergonomiki kelleleri we aýak beýiklikleri bilen ümsüm sazlap boljak düşek bazasyny pyşyrdamak;salon, telewizor / kompýuter we nol agyrlyk güýji üçin programmirläp bolýan sazlamalar ýagdaýy, haýsy pozisiýany halaýandygyňyzy ýatda saklamak;Enjamlaryňyza 24 sagadyň dowamynda zarýad bermäge mümkinçilik berýän USB zarýad portlary;Massa model modeli, uzak günüň ahyrynda düşekde massa therap bejergisi bilen öýde dynç almaga we oturmaga mejbur edýär.3 sazlaýjy massa motor hereketlendirijileri sazlanylýan düşek çarçuwasyna gurlupdyr.Bir düwmä basyň we şol ümsüm hereketlendirijiler 10, 20 ýa-da 30 minutlyk ýadaw bedeniňizde jadysyny döreder.Düşekler goşmaça bagt derejesini üpjün edip, birnäçe galyňlyk derejesinde gelýär.

LS201-1
LS201-1

Meýletin funksiýalar

Ümsüm OKIN Motors we önümçilikde öňdebaryjy önümçilik prosesi bolan komponentler.Her Baza 800lb agram derejesi üçin baha berilýär.

Aýry-aýry ergonomiki kelleleri we aýak beýiklikleri bilen ümsüm sazlap boljak düşek bazasyny pyşyrdamak;salon, telewizor / kompýuter we nol agyrlyk güýji üçin programmirläp bolýan sazlamalar ýagdaýy, haýsy pozisiýany halaýandygyňyzy ýatda saklamak;Enjamlaryňyza 24 sagadyň dowamynda zarýad bermäge mümkinçilik berýän USB zarýad portlary;Massa model modeli, uzak günüň ahyrynda düşekde massa therap bejergisi bilen öýde dynç almaga we oturmaga mejbur edýär.3 sazlaýjy massa motor hereketlendirijileri sazlanylýan düşek çarçuwasyna gurlupdyr.Bir düwmä basyň we şol ümsüm hereketlendirijiler 10, 20 ýa-da 30 minutlyk ýadaw bedeniňizde jadysyny döreder.Düşekler goşmaça bagt derejesini üpjün edip, birnäçe galyňlyk derejesinde gelýär.

安装-1

Pleönekeý ýygnak

Diňe gurallaryň ýerine düşek aýaklaryny berkidiň.

高度-1

Aýak beýikligi

Aýaklary dürli beýikligiň utgaşdyrylmagy bilen 9, 12 ýa-da 15 dýuým beýiklige düzüp bolýar, krowatyň beýikligini isleýşiňiz ýaly üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

保障-1

Güýç kepilligi

Şahadatnamalar üçin hemmämizde UL, CE, FCC we ş.m.
Kepillik üçin, ýatylýan ýer üçin 5 ýyl, motor üçin 2 ýyl, tok wilkasy, sim ýaly beýleki elektrik bölekleri üçin 1 ýyl berip bileris.

Satuwdan soň hyzmat

Sargyt bereniňizden soň, satuwdan soň öz wagtynda we ygtybarly hyzmatymyzdan we düşek çarçuwasy üçin 5 ýyl kepillikden lezzet alarsyňyz.ABŞ-nyň Hyzmat toparymyz islän wagty hyzmat edýär.has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

(Üns beriň different Dürli esbaplar üçin kepillik wagty üýtgeýär)


  • Öňki:
  • Indiki: