• page_banner
 • page_banner

Tehnologiýa bize gowy durmuş getirýär

Akylly mebel hünärmeni

Önümlerimiz elektrik bilen sazlanyp bilinýän düşek çarçuwasyndan, nauşnikden we gijeki düşekden, ýassyk we düşekden, uzakdan dolandyrmakdan, elektrik stolyndan, elektrik diwanyndan we beýleki uky önümlerinden, esasanam elektrik bilen sazlanylýan düşek bazasyndan örtülýär. Biz elmydama pudagyň we kompaniýanyň geljegine garaşýarys. .Munuň bilen Tanhill müşderilerine täze we innowasiýa önümlerini getirmegi dowam etdirýär.

 • Foldable Easy Assembly Electric Adjustable Bed For Saving The Room Space—BF102

  Otag otagyny tygşytlamak üçin bukulýan aňsat gurnama elektrik sazlanylýan düşek - BF102

  Tanhill sazlanylýan düşek Tanhill sazlanylýan düşekler, bedeniňizi uky üçin ajaýyp ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin täze bir gün dynç alarsyňyz we dynç alarsyňyz.Esasy funksiýa Garaşsyz 0-60 dereje kellä egilmek we 0-45 dereje aýak egri bilen, elektrik düşegi oňurga oňaýly deňleşmegine kömek edip biljek ýokarky we aşaky bedeniňiziň beýikligini üýtgetmäge mümkinçilik bermek bilen has rahatlyk berýär.Bedeniňizi beýgeldýän beýik düşek, myşsalary we bogun dartyşlaryny tak ...
 • Adjustable Bed Sale Electric Foldable Wood Beds Frame For Neck Pain—BF301

  Boýnuň agyrmagy üçin sazlanyp bilinýän düşek satuwy Elektrikli bukulýan agaç düşek çarçuwasy - BF301

  Tanhill sazlanylýan düşek Tanhill sazlanylýan düşekler, bedeniňizi uky üçin ajaýyp ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin täze bir gün dynç alarsyňyz we dynç alarsyňyz.Esasy funksiýa Tanhill, kellä egilmek, arka egilmek we aýak çyzgysy üçin 3 sany aýratyn hereketlendiriji bilen sazlanylýan düşek çarçuwasy;Üýtgeşik “Individual Head / Pillow Tilt” size telewizora tomaşa etmek, kitap okamak ýa-da akylly telefon ýa-da pad okamak, noutbukda işlemek we ş.m. ýaly durmuş ýörelgelerinden peýdalanmak üçin has köp pozisiýa hödürleýär.Meýletin funksiýalar ...
 • Modern adjustable split king bed frame with massage and LED under light—BS201

  Häzirki zaman sazlanyp bilinýän bölünen korol krowat çarçuwasy, ýagtylygyň aşagyndaky massa and we LED - BS201

  “Tanhill” sazlap boljak düşek“Tanhill Adjustable Bed” has doly görünmek üçin goşmaça nauşnik we gapdal çarçuwasy bilen gelýär.Esasy funksiýa Garaşsyz 0-65 dereje kellä egilmek we 0-45 dereje aýak ýapgytlygy bilen, elektrik düşegi ýokarky we aşaky bedeniňiziň beýikligini üýtgetmäge mümkinçilik bermek bilen has rahatlyk berýär.Aýaklary ýokary galdyrmak aşaky arka basyşy peseldýär we gan aýlanyşyna kömek edýär ....
 • Modern Smart Furniture Adjustable Bed with massage function—BS101

  Massa function funksiýasy bilen häzirki zaman akylly mebel sazlanylýan düşek - BS101

  Tanhill sazlanylýan düşek Ukydan has köp / Gowy uky / Gowy durmuş.Bir düwmäniň degmeginden islendik uky ýagdaýyny saýlaň we rahat gijeki ukudan lezzet alyň.Köp pozisiýa Kellesi 65 ° çenli sazlaýar we aýak 45 ° -a çenli saglyga has köp peýdalylyk berýär, stresden dynýar we rahat durmuşda sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün edýär.Esasy burç opsiýalaryny sazlap, iň soňky uky we dynç alyş ýagdaýyňyzy tapyň.Zero Gravi ...
 • New Design Folding Massage bed with USB ports split king adjustable bed frame—BF102-1

  Täze dizaýn bukulýan USB portlary bilen massa bed krowaty, sazlanylýan krowat çarçuwasy - BF102-1

  Tanhill sazlanylýan düşek Tanhill sazlanylýan düşekler, bedeniňizi uky üçin ajaýyp ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin täze bir gün dynç alarsyňyz we dynç alarsyňyz.Çalt gurnama amatly gurnama dizaýny ýok diýen ýaly, aýaklary dakyň we dakyň, 6 ″, 9 ″ we 12 ″ aýak beýikligini hödürleýän köp görnüşli beýik aýaklary öz içine alýar, 12 dýuýma çenli düşegiňiziň aşagynda köp ýer saklamaga mümkinçilik berýär.2 adam üçin 5 minutda gurmak çalt we aňsat.Mahabaty açyň ...