• page_banner
 • page_banner

Tehnologiýa bize gowy durmuş getirýär

Akylly mebel hünärmeni

Önümlerimiz elektrik bilen sazlanyp bilinýän düşek çarçuwasyndan, nauşnikden we gijeki düşekden, ýassyk we düşekden, uzakdan dolandyrmakdan, elektrik stolyndan, elektrik diwanyndan we beýleki uky önümlerinden, esasanam elektrik bilen sazlanylýan düşek bazasyndan örtülýär. Biz elmydama pudagyň we kompaniýanyň geljegine garaşýarys. .Munuň bilen Tanhill müşderilerine täze we innowasiýa önümlerini getirmegi dowam etdirýär.

 • Foldable Easy Assembly Electric Adjustable Bed For Saving The Room Space—BF102

  Otag otagyny tygşytlamak üçin bukulýan aňsat gurnama elektrik sazlanylýan düşek - BF102

  Tanhill sazlanylýan düşek Tanhill sazlanylýan düşekler, bedeniňizi uky üçin ajaýyp ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin täze bir gün dynç alarsyňyz we dynç alarsyňyz.Esasy funksiýa Garaşsyz 0-60 dereje kellä egilmek we 0-45 dereje aýak egri bilen, elektrik düşegi oňurga oňaýly tekizlenmegine kömek edip biljek ýokarky we aşaky bedeniňiziň beýikligini üýtgetmäge mümkinçilik bermek bilen has rahatlyk berýär.Bedeniňizi beýgeldýän beýik düşek, myşsalary we bogun dartyşlaryny tak ...
 • Metal steel folding adjustable bed frame with wireless remote control for independent control—GF102

  Garaşsyz dolandyryş üçin simsiz uzakdan dolandyrmak bilen demir polat eplenýän sazlanylýan düşek çarçuwasy - GF102

  Tanhill sazlap boljak düşek Bu GF seriýaly önüm, oňa GF102 diýýäris.Kellesini we aýagyny sazlaýan esasy metal eplenýän elektrik sazlap bolýan esas bolup biler.Esasy funksiýanyň gurluşy: bukulma.Bukjanyň bukulýan dizaýny gyssagly eltip bermek üçin amatly, kiçi bukjany götermek we boş ýer tutmagy azaltmak aňsat.Material: Çydamly polat.Motorlar: 2 hereketlendiriji kelläniň we aýagyň bölegini dolandyrýar.Dolandyryş ulgamy: Simli uzakdan dolandyryjy ulanyp biler, w bilen hem işläp biler ...
 • Adjustable Bed Sale Electric Foldable Wood Beds Frame For Neck Pain—BF301

  Boýnuň agyrmagy üçin sazlanyp bilinýän düşek satuwy Elektrikli bukulýan agaç düşek çarçuwasy - BF301

  Tanhill sazlanylýan düşek Tanhill sazlanylýan düşekler, bedeniňizi uky üçin ajaýyp ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin täze bir gün dynç alarsyňyz we dynç alarsyňyz.Esasy funksiýa Tanhill, kellä egilmek, arka egilmek we aýak çyzgysy üçin 3 sany aýratyn hereketlendiriji bilen sazlanylýan düşek çarçuwasy;Üýtgeşik “Individual Head / Pillow Tilt” size telewizora tomaşa etmek, kitap okamak ýa-da akylly telefon ýa-da pad okamak, noutbukda işlemek we ş.m. ýaly durmuş ýörelgelerinden peýdalanmak üçin has köp pozisiýa hödürleýär.Meýletin funksiýalar ...
 • Tanhill Adjustable bed base with wall-hugger head foot neck lumbar lift—LS301

  Tanhill Diwar gujaklaýan kelläniň aýak boýnunyň lomber lifti bilen sazlanylýan düşek bazasy - LS301

  Tanhill massaagey elektrik bilen sazlap boljak düşek Diwar gujaklaýjy lomber goldawy, massa with bilen elektrik sazlanylýan düşegi, Tanhilliň ýokarky sazlap boljak ýatagy hökmünde hödürlemek üçin buýsanýar.Elýeterli ululyklar we ölçegler (dýuým) Ekiz XL 38 "W × 80" L Önümiň agramy 155LBS Doly 54 "W × 75" L Önümiň agramy 179LBS Şa aýal 60 "W × 80" L Önümiň agramy 192LBS Aýagyň beýikligi 6 ", 9" we 12 “Aýaklary (iň azyndan 6” arassalamak üçin zerur) kepillik Tanhill tarapyndan düzülen 5 sany hawa bilen sazlanylýan düşek çarçuwalary ...
 • Elderly Home Care Single Treatment Hi Low Adjustable Electric Beds Frame Therapy Bed—HS101

  Garrylara öý hyzmaty ýeke-täk bejergi Salam pes sazlanylýan elektrik düşek çarçuwaly bejeriş düşegi - HS101

  Tanhill sazlanyp bilinýän düşek “Tanhill Hi-Lo” sazlanyp bilinýän düşekler, kellä, aýaga we dikligine sazlamak üçin ýörite döredildi.“Hi-Lo” düşegi, düşekden arkaýyn çykmaga ýa-da dürli beýikliklerde geçmek üçin kömege mätäç adamlar üçin beýiklikde rahatlyk bilen ýokarlanýar.Kategoriýa: Öýde ulanylýan düşek materialy: Polat çarçuwa, köpük, köp gatly ewkalipt, mata Kuwwaty: 110v-220v;50-60HZ Positionerleşýän ýeri: Kelle we aýak Iň ýokary agram agramy: 700 litr / 317kg ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2