• page_banner
  • page_banner

Tehnologiýa bize gowy durmuş getirýär

Akylly mebel hünärmeni

Önümlerimiz elektrik bilen sazlanyp bilinýän düşek çarçuwasyndan, nauşnikden we gijeki düşekden, ýassyk we düşekden, uzakdan dolandyrmakdan, elektrik stolyndan, elektrik diwanyndan we beýleki uky önümlerinden, esasanam elektrik bilen sazlanylýan düşek bazasyndan örtülýär. Biz elmydama pudagyň we kompaniýanyň geljegine garaşýarys. .Munuň bilen Tanhill müşderilerine täze we innowasiýa önümlerini getirmegi dowam etdirýär.

  • Height Adjustable Electric Standing Desk&Table With USB function

    Boýy sazlap bolýan elektrik stendi we USB funksiýasy bilen stol

    Düzülip bilinýän elektrik göteriji stol Akylly ofis ulgamy çözgüdi rahat işleýär Elektrik stoluny satyn almaýarsyňyz, ýöne iş usulyny has aňsat we stressiz azaldýarsyňyz.Durmuş stoly bilen, size oňaýsyzlyk döredip biljek iş üçin bütin gün oturmak hökman däl.Häzirki wagtda iş ýeriňiziň size näderejede laýykdygyny çözüp bilersiňiz.Amatly işläň Elektrikli stol satyn almaýarsyňyz, ýöne has aňsat we stressiz red ...