• page_banner
  • page_banner

Tehnologiýa bize gowy durmuş getirýär

Akylly mebel hünärmeni

Önümlerimiz elektrik bilen sazlanyp bilinýän düşek çarçuwasyndan, nauşnikden we gijeki düşekden, ýassyk we düşekden, uzakdan dolandyrmakdan, elektrik stolyndan, elektrik diwanyndan we beýleki uky önümlerinden, esasanam elektrik bilen sazlanylýan düşek bazasyndan örtülýär. Biz elmydama pudagyň we kompaniýanyň geljegine garaşýarys. .Munuň bilen Tanhill müşderilerine täze we innowasiýa önümlerini getirmegi dowam etdirýär.

  • Factory Price Home Sleeping Neck Support Cooling Gel Memory Foam Pillow

    Zawodyň bahasy Öýde ýatýan boýnuň sowadyjy jel ýady köpük ýassygy

    Seasonhli möwsüm üçin goşa görnüş Sowadyjy jel kelläňizden ýylylygy çykaryp biler.Buz matasy bilen işlemek, iň uly salkyn tejribe, gijäniň dowamynda ýakymly duýgy döredýär.Seni ýyly saklamak üçin köpük gatlagy.Arkaýyn bolmak we has gowy uky gurşawyny üpjün etmek üçin tencel mata uklamak bilen işleýär.Ölçegiň standart uky tarapy;Yzky rahatlyk derejesi Orta doldurma materialy Gel ýadyň köpük reňki Mawy örtük materialy poliester örtük materialynyň jikme-jiklikleri 85% P ...