• page_banner
 • page_banner

Tehnologiýa bize gowy durmuş getirýär

Akylly mebel hünärmeni

Önümlerimiz elektrik bilen sazlanyp bilinýän düşek çarçuwasyndan, nauşnikden we gijeki düşekden, ýassyk we düşekden, uzakdan dolandyrmakdan, elektrik stolyndan, elektrik diwanyndan we beýleki uky önümlerinden, esasanam elektrik bilen sazlanylýan düşek bazasyndan örtülýär. Biz elmydama pudagyň we kompaniýanyň geljegine garaşýarys. .Munuň bilen Tanhill müşderilerine täze we innowasiýa önümlerini getirmegi dowam etdirýär.

 • Foldable Easy Assembly Electric Adjustable Bed For Saving The Room Space—BF102

  Otag otagyny tygşytlamak üçin bukulýan aňsat gurnama elektrik sazlanylýan düşek - BF102

  Tanhill sazlanylýan düşek Tanhill sazlanylýan düşekler, bedeniňizi uky üçin ajaýyp ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin täze bir gün dynç alarsyňyz we dynç alarsyňyz.Esasy funksiýa Garaşsyz 0-60 dereje kellä egilmek we 0-45 dereje aýak egri bilen, elektrik düşegi oňurga oňaýly tekizlenmegine kömek edip biljek ýokarky we aşaky bedeniňiziň beýikligini üýtgetmäge mümkinçilik bermek bilen has rahatlyk berýär.Bedeniňizi beýgeldýän beýik düşek, myşsalary we bogun dartyşlaryny tak ...
 • Grey fabric color Hight headboard with two ears button storage fabric upholstered bed

  Çal reňkli mata reňki Iki gulakly düwme saklaýan mata bilen bezelen krowat

  Bu göze ilýän nauşnik, ýönekeý düşek çarçuwasyna wizual gyzyklanma goşmagyň ajaýyp usulydyr.Bu nauşnikde täzelenen nusgawy görnüş üçin ganatly taraplary uzyn, inedördül siluet bar.Owadan, düwme bilen örtülen abzallar reňkiňizi saýlaýar.Şeýle hem, “Tanhill” sazlap boljak islendik krowata laýyk bolup biler.Elýeterli ululyklar we ölçegler (dýuým) Şa aýal 70.7 ”W × 89,6” L × 47.9 ”H Önümiň reňki gülgüne, goňur, çal, ak reňkli düwme düwmesi bilen göwher tikilen nagyş Dre ...
 • Height Adjustable Electric Standing Desk&Table With USB function

  Boýy sazlap bolýan elektrik stendi we USB funksiýasy bilen stol

  Düzülip bilinýän elektrik göteriji stol Akylly ofis ulgamy çözgüdi rahat işleýär Elektrik stoluny satyn almaýarsyňyz, ýöne iş usulyny has aňsat we stressiz azaldýarsyňyz.Durmuş stoly bilen, size oňaýsyzlyk döredip biljek iş üçin bütin gün oturmak hökman däl.Häzirki wagtda iş ýeriňiziň size näderejede laýykdygyny çözüp bilersiňiz.Amatly işläň Elektrikli stol satyn almaýarsyňyz, ýöne has aňsat we stressiz red ...
 • Bed room furniture smart luxury wooden modern nightstands for bedroom with led lights

  Bedatylýan otag mebelleri, çyralar bilen ýatylýan otag üçin akylly kaşaň agaç döwrebap oturgyçlar

  Nebit boýagyndan ozal uly kuwwatly polýak, gaty agaç çekme, Agaç dänesini arassalamak, Uly ammar, Minimalizm gözellik mebelleri.Packageeke paketiň ululygy: 65X50X50 sm leeke umumy agramy: 60.000 kg Paketiň görnüşi: 1 sany goňur karton, adaty eksport gaplamasy Esasy funksiýa Kristal arassa ses - Islendik ýerde, islän wagtyňyzda gurlan Bluetooth tehnologiýasy 10 metre çenli ykjam enjamlara simsiz birikmäge rugsat beriň. ýokary wepalylyk 360 dereje ses, t ...
 • Sleepwell King Size Cool Gel Latex Foam Bed Mattress

  Sleepwell King Size Cool Gel Lateks köpükli düşek

  Tanhill Matras Köpükli düşek dizaýny, ösen uky tehnologiýasy bilen iň oňat materiallary birleşdirdi.Saglyk şahadatnamasy Köpük, formaldegid, simap we beýleki agyr metallar ýaly zyýanly maddalar bolmazdan, CertiPUR-US we Oeko-Tex Standard 100 tarapyndan tassyklandy.“Täze köpük” ysyny başdan geçirseňiz gorkmaň. Bu zyýansyz we birnäçe günüň içinde dargap başlar.Çuňňur uky girmek aňsat Howa akymyna we dem almagyna amatly ýadyň köpügi ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4