• sahypa_banner
 • sahypa_banner

Habarlar

 • Düzülip bilinýän esaslar üçin gollanma

  Düzülip bilinýän esaslar arka agyrysyny ýeňilleşdirýär.Arkaňyza tekiz ýatmak, aşaky bel stresini ýokarlandyrýar we arka agyrysyna sebäp bolup biler.Upperokarky we aşaky bedeniňizi ýokarlandyrmak, dartgynlygy ýeňilleşdirýän we agyryny azaldýan bitarap uky ýagdaýyny tapmaga kömek edip biler.· Düzülip bilinýän esaslar kislotanyň refleksi we horlanmagynyň öňüni alýar.Tw ...
  Koprak oka
 • Satylýan iň oňat metal elektrik sazlanylýan düşek

  Satylýan iň oňat metal elektrik sazlanylýan düşek

  Garrylar, göwreli adamlar üçin adaty düşek köplenç ýokary uky berip bilmeýär.Uky ýagdaýyny gowy düzedip bilmeýärler, dynç almak amatsyz.Esasanam aşa semiz adamlar üçin ýatmak gaty kyn bolup biler.Demir elektrik sazlaýjy ...
  Koprak oka
 • Akylly öý 1

  Akylly öý 1

  Akylly öý howpsuzlygy ulgamy Müňlerçe kilometr aralygy geçip, göze görünýän howandar has rahat, ýokary kesgitli kamera, adam infragyzyl datçigi, gapy datçigi duýduryşy, tüsse datçigi, gaz datçigi, ...
  Koprak oka
 • Çangçou Tanhill bilen nauşnik we gijeki oturgyç taýýarlaň

  Çangçou Tanhill bilen nauşnik we gijeki oturgyç taýýarlaň

  Çangçou Tanhill bilen nauşnik we gijeki düşegi taýýarlaň Amatly uky meýdançasyny döretmek üçin ýyly düşek ýeterlik däl.Amatly nauşnik we gijeki oturgyç sizi hökman geň galdyrar.Owadan nauşnik birneme üýtgeşik getirip biler ...
  Koprak oka
 • “Akylly öý” 2-dürli funksional sisterm

  “Akylly öý” 2-dürli funksional sisterm

  Öý enjamlaryny dolandyrmak ulgamy Öý ygtyýaryna gözegçilik ulgamy Açary getirmegi ýatdan çykaryň, gapy henizem siziň üçin açyk Akylly gapy gulpy açylyş hereketiňizi awtomatiki tanap, gapyny açýar, yşyk ýakýar we soňra boý ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2