• page_banner
 • page_banner

Tehnologiýa bize gowy durmuş getirýär

Akylly mebel hünärmeni

Önümlerimiz elektrik bilen sazlanyp bilinýän düşek çarçuwasyndan, nauşnikden we gijeki düşekden, ýassyk we düşekden, uzakdan dolandyrmakdan, elektrik stolyndan, elektrik diwanyndan we beýleki uky önümlerinden, esasanam elektrik bilen sazlanylýan düşek bazasyndan örtülýär. Biz elmydama pudagyň we kompaniýanyň geljegine garaşýarys. .Munuň bilen Tanhill müşderilerine täze we innowasiýa önümlerini getirmegi dowam etdirýär.

 • Sleepwell King Size Cool Gel Latex Foam Bed Mattress

  Sleepwell King Size Cool Gel Lateks köpükli düşek

  Tanhill Matras Köpükli düşek dizaýny, ösen uky tehnologiýasy bilen iň oňat materiallary birleşdirdi.Saglyk şahadatnamasy Köpük, formaldegid, simap we beýleki agyr metallar ýaly zyýanly maddalar bolmazdan, CertiPUR-US we Oeko-Tex Standard 100 tarapyndan tassyklandy.“Täze köpük” ysyny başdan geçirseňiz gorkmaň. Bu zyýansyz we birnäçe günüň içinde dargap başlar.Çuňňur uky girmek aňsat Howa akymyna we dem almagyna amatly ýadyň köpügi ...
 • Modern Sleep Cool Gel Ventilated Gel Memory Foam For A Deep Sleep

  Çuňňur uky üçin häzirki zaman uky sowadyjy jel şemalladylýan jel ýat köpügi

  Tanhill düşegi Firma düşeginiň üstündäki beden ýadawlygyny netijeli aýyrýar, horlamak we agdarmak ýaly ukusyzlygy azaldýar we çalt uklamaga kömek edýär.Ekiz düşegiň ululygyndaky düşegiň galyňlygy - 6-dan aşakdan 6-a çenli “Döşüň umumylygy 35” W x 75 ”L Döşüň umumy önümiň agramy 19.5 funt Galyň ...
 • Vibrator Infrared Electronic Neck Massager Soft Neck Support Travel Massage Pillow

  Wibrator infragyzyl elektron boýunlary massaagerçy ýumşak boýun boýun syýahaty massaage ýassygy

  Doly beden massa & y we myşsalary rahatlandyryjy massaage ýassygy Doly beden massaagey we myşsalary rahatlandyrmak massaagey ýassygy, ergonomiki taýdan bedeniň egrilerine laýyk gelýän güýçli 3D massaage düwünlerini dizaýn etdi.Düzülip bilinýän tizlik we saýlanyp alynýan ýylylyk funksiýasy massaager ýassygy, ergonomiki taýdan güýçli 3D massaage düwünlerini bedeniň egrilerine gabat gelmek üçin düzdi, 3 sazlanylýan tizlik we iki taraplaýyn aýlanmak, boýnuňyza, aşaky we ýokarky amatly massaage üçin degişli intensiwligi almaga mümkinçilik berýär ...
 • Pregnancy Women Back Sleep Memory Foam Bed Triangle Infant Wedge Pillow With Certipur-US

  Göwrelilik aýallary ukusyny ýada salýan köpük düşekli üçburçluk, “Certipur-US” bilen bäbekli ýassyk ýassygy

  Tanhill göwrelilik ýassygy, oňaýly şekilli göwrelilik ýassyk, kelläňizi we boýnuňyzy arkaňyza, garnyňyza, dyzlaryňyza, aýagyňyza we aýagyňyzy goldamak üçin başga 4 ýassyk ýassygy bilen çalşyp biler.Bedeniň daşky görnüşine laýyk dizaýn, uky üçin ajaýyp amatly tejribe getirýär.Tanhill göwrelilik ýassygy, oňaýly şekilli göwrelilik ýassyk, kelläňizi we boýnuňyzy arkaňyza, garnyňyza, dyzlaryňyza, aýagyňyza we aýagyňyzy goldamak üçin başga 4 ýassyk ýassygy bilen çalşyp biler.Konturlanan beden şekilli dizaýna laýyk gel ...
 • Factory Price Home Sleeping Neck Support Cooling Gel Memory Foam Pillow

  Zawodyň bahasy Öýde ýatýan boýnuň sowadyjy jel ýady köpük ýassygy

  Seasonhli möwsüm üçin goşa görnüş Sowadyjy jel kelläňizden ýylylygy çykaryp biler.Buz matasy bilen işlemek, iň uly salkyn tejribe, gijäniň dowamynda ýakymly duýgy döredýär.Seni ýyly saklamak üçin köpük gatlagy.Arkaýyn bolmak we has gowy uky gurşawyny üpjün etmek üçin tencel mata uklamak bilen işleýär.Ölçegiň standart uky tarapy;Yzky rahatlyk derejesi Orta doldurma materialy Gel ýadyň köpük reňki Mawy örtük materialy poliester örtük materialynyň jikme-jiklikleri 85% P ...